Loạt video SSI bằng tiếng Việt

Loạt video này cung cấp tổng quan chuyên sâu về lợi ích tiền mặt Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI). Các chủ đề được đề cập bao gồm: Tính đủ điều kiện, Số tiền trợ cấp, Yêu cầu báo cáo, Khuyến khích công việc, Ngưỡng kiếm tiền và hơn thế nữa.
Không có gì lạ khi mọi người tò mò về cách tính lợi ích tiền mặt SSI. Video cuối cùng được liệt kê ở trên có thể được sử dụng như một công cụ tham khảo để ước tính lợi ích tiền mặt SSI của bạn và có thể được ghép nối với Tài nguyên Cụ thể của SSI trên trang này để bạn có thể bắt đầu cảm nhận về những thay đổi trong tình huống của bạn có thể thay đổi số tiền trợ cấp bạn nhận được như thế nào.
Xin lưu ý: Số tiền trợ cấp thực tế có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố khác nhau và chúng tôi khuyến khích nói chuyện với người lập kế hoạch phúc lợi nếu bạn nhận thấy sự khác biệt trong tính toán của mình và lợi ích tiền mặt của bạn nhận được.
Để xem danh sách đầy đủ các phân đoạn video, hãy nhấp vào mũi tên hướng xuống trên trình phát video hoặc nhấp vào liên kết bên dưới:

Mất việc làm và SSI

Mặc dù có nhiều câu hỏi về việc SSI bị ảnh hưởng như thế nào khi ai đó được tăng lương hoặc một công việc mới, nhưng cũng rất hữu ích khi hiểu lợi ích của SSI có thể bị ảnh hưởng như thế nào, cũng như các yêu cầu báo cáo nếu ai đó rời bỏ hoặc mất việc. Video trên cung cấp thông tin sẽ giúp bạn tăng tốc về những việc cần làm trong những tình huống này.

Điều hướng an sinh xã hội 

Nếu bạn chưa quen với trợ cấp An sinh Xã hội, đây có thể là một nơi tốt để bắt đầu. Video này cung cấp tổng quan về việc xác định quyền lợi, nơi nộp đơn xin trợ cấp SSA và những gì cần bao gồm khi nộp đơn xin trợ cấp An sinh Xã hội.

Tài nguyên

Skip to content