Know More.

Grow More.

Medical Benefits

Trang này cung cấp tài nguyên và video để học thêm về các lợi ích y tế của An sinh Xã hội như Medicaid, Medicare, và nhiều hơn nữa.

Medicare và Medicaid

Vui lòng nhấn vào mũi tên xuống ở trên để xem toàn bộ loạt video.

 Apple Health Dành cho người lao động khuyết tật và Đăng ký HWD

Mất việc làm, Medicaid, & HWD

Câu chuyện của Juan

Phim hoạt hình ngắn này theo chân Juan, được chẩn đoán bị khuyết tật phát triển lúc 3 tuổi, trong suốt cuộc đời đến tuổi trưởng thành. Xem Juan đưa ra quyết định xung quanh Medicaid và các lợi ích khác khi anh ấy điều hướng hệ thống phúc lợi công cộng.
Skip to content